Vil du spille med oss?

Nor59 Strykeinstitutt er åpent for å ta imot flere barn! Ingen forhåndskunnskaper er nødvendige. Vi har også fioliner i alle størrelser til utleie.

Mange barn begynner hos oss når de går i 2. eller 3. klasse, men det går fint an å begynne senere. De fleste av elevene våre går i 2.-10. klassetrinn og kommer fra store deler av søndre og østre Oslo. Nye elever får én gratis prøvetime, for å kunne vurdere om man ønsker å bli medlem i orkesteret. Er du interessert, ta kontakt med styreleder Unn Christel Berg Aune (post@nor59.no)

 

Eget instrument eller leie av orkestret?

Mange av elevene eier sine egne instrumenter, men det er også mulig å leie instrument av orkestret. Leie av instrument koster kr. 900,- per år (370,- for høstsemesteret og 530,- for vårsemesteret). Dersom dere ønsker å kjøpe eget instrument, kan det være lurt å snakke med en spillelærer først.

 

Spilletimer med lærer

Vi tilbyr spilletimer på 30, 45 eller 60 minutter pr uke. Det er vanlig at elevene begynner med 30 minutter, og så øker etter avtale med dere når læreren mener eleven er klar for det. Spilletimene koster 240,- for 30 minutter, 360,- for 45 minutter og 480,- for 60 minutter. Det er 30 spilletimer i løpet av et år, og vi fakturerer 40 % i høstsemesteret og 60 % i vårsemesteret. Dersom eleven blir syk, er det viktig at dere gir beskjed til spillelæreren så fort som mulig. Det gis ingen refusjon ved elevenes sykdom.

 

Samspill i orkester

Når læreren mener at eleven er klar for det, deltar eleven også i samspill i et av orkestrene. Alle må være med på samspill. Vi har fem orkesternivåer – et preaspirantorkester for de aller nyeste, et aspirantorkester for de som har spilt litt, et juniororkester, et hovedorkester og et kammerorkester for de som ønsker litt mer utfordring. Det er dirigent og spillelærer som sammen bestemmer hvilket orkester som passer best for den enkelte til enhver tid. Orkesterdeltagelse koster kr. 1200,- for preaspirant – og aspirantorkestret, 4600,- for junior- og hovedorkestret og 6400,- for kammerorkestret. Alle prisene gjelder for et skoleår, og faktureres som spilletimene med 40 % om høsten og 60 % om våren. Alle prisene her gjelder for skoleåret 2017/2018. I tillegg kommer en medlemsavgift på kr 500,- pr år. Det gis 12,5% søskenmoderasjon på individuelle spilletimer.

 

Øvingstider

Preaspirant: onsdag 17-17.45

Aspirant: onsdag 17-19

Junior: onsdag 17-18.30

Hoved: torsdag 17-18.30

Kammer: torsdag 18.30-20.30

Alle får individuell undervisning 30, 45 eller 60 min pr uke. I tillegg tilbyr vi undervisning i kammergrupper.

 

Seminarer

De elevene som spiller i orkester, må også delta på de seminarene, konsertene og elevaftenene som arrangeres. Det er normalt fire seminarer (lørdag til søndag) og to elevaftener i løpet av et år. Seminarene er dekket av orkesterkontingenten, så det er ikke noen ekstra utgifter til dette.

 

Deres plikter som foresatte

Som foresatte må dere betale de fakturaene som sendes ut fire ganger i året (den første uken i februar, april, september og november).

Alle foresatte må også hjelpe til med oppsett og rydding på orkesterøvelsene. Oppgavene med å være vakt på seminarer, konserter og elevaftener går også på omgang. Når alle tar i et tak, blir ikke belastningen på den enkelte så stor. Orkestret trenger også engasjerte foreldre til styre og komiteer.

 

Oppsigelse

En eventuell oppsigelse må skje innen 1.5 for påfølgende høstsemester og 1.11. for påfølgende vårsemester. Ved utmelding etter disse datoene må dere betale for individuelle spilletimer det påfølgende semesteret. Oppsigelsesfristen er absolutt, og er begrunnet i orkestrets og lærernes behov for forutsigbar økonomi.