Om oss

NOR59 er et strykeinstitutt i Oslo, Norge. Instituttet er i kraftig vekst, og utvider stadig sin virksomhet innenfor utdanning og offentlige konserter for hele Oslo.

Fra 2014 har NOR59 hatt fast tilholdssted på Steinerskolen på Nordstrand, hvor vi tilbyr både orkestersamspill, kammergrupper og enkeltundervisning.

NOR59 har over 120 elever fordelt på fem orkesternivåer; Preaspirant-, Aspirant-, Junior-, Hoved- og Kammerorkester. Fra orkesterets medlemmer er det dannet 16 velfungerende kammergrupper (kvartetter, trioer og kvintetter) som alle får ukentlig undervisning og som kontinuerlig har ulike spilleoppdrag.

Siden 2012 har det blitt arrangert sommermusikkskole, Bekkelaget sommerstryk, som hadde 135 deltakere i 2016. Kurset tilbyr orkester, kammermusikk, mesterklasse og teori hver dag for alle deltakere.

 

Hva gjør dette orkesteret annerledes?

NOR59 Strykeinstitutt kan vise til meget gode kunstneriske resultater som følge av en pedagogisk holdning der integrasjon, breddesatsing og talentutvikling spiller en viktig rolle. 

Instituttet arbeider ut i fra en pedagogisk grunntanke om at alle barn kan spille. Kunstnerisk leder, Thorn Magnus Reymert, har som utgangspunkt at 70 av 100 tilfeldig valgte barn kan bli musikere på heltid hvis de ønsker, og 100 av 100 kan bli svært dyktige amatørmusikere.

En forutsetning for å få dette til, er den dype forståelsen og interessen for hvert barns egenart og individualitet.

 
magnus.jpg
Hvis du plukker 100 barn tilfeldig fra gaten vil 70 av dem kunne bli musikere på heltid.
— Thorn Magnnus Reymert

Det å lære musikk kan sammenliknes med å lære et språk. Alle kan lære et språk hvis de lever i og med språket. Med samspill og orkesterspill som motoren i instrumentalop­plæringen, vil barna og ungdommene få dyptgripende, musikalske opplevelser som gir nødvendig motivasjon og musikalsk vilje. Fra pedagogenes side er det essensielt med en holdning som legger til rette for en inkluderende, motiverende og engasjerende undervisning der barn og ungdoms unike energi fremelskes som en fantastisk ressurs.

Sentralt i vår filosofi er tankene at hvert barn som ønsker å bruke tid på å lære et instrument er en gave, og at alle skal ha det så gøy som mulig, samtidig som at elevene skal kunne bli så flinke som mulig. 

 

Våre pedagoger

Kammer-, Hoved-, og Juniororkesteret er ledet av Thorn Magnus Reymert. Aspirant- og Preaspirantorkesteret er ledet av Ana Isabel Morales.

Siden 2013 har orkesteret hatt et nært samarbeid med fiolinist og dirigent Stefan Plewniak som kommer en gang i måneden for å bidra på seminarer og med individuell undervisning.

Videre har vi et knippe engasjerte spillelærere som alle bidrar til driften av NOR59 med individuell og gruppe undervisning.