023+Niki+og+Magnus.jpg

Historie, begynnelse og utvikling

Nordstrandhøgda strykeorkester ble stiftet i 1972, den gang som en sammenslutning av skoleorkestre fra skoler i Nordstrandområdet. Fra 2014 har vi hatt fast tilholdssted på Steinerskolen på Nordstrand, hvor vi tilbyr både orkestersamspill, kammergrupper og enkeltundervisning.

I 2009 tok Thorn Magnus Reymert over som dirigent etter John Westby. Orkesteret hadde på daværende tidspunk 12 medlemmer. Thorn Magnus hadde store ambisjoner og et ønske om å skape et stort og unikt orkestermiljø. Det ble satt i gang omfattende rekrutteringsarbeid og orkesteret vokste sakte, men sikkert. I 2014 hadde orkesteret 47 medlemmer. Allikevel var det først da orkesteret flyttet fra Munkerud skole til Steinerskolen på Nordstrand at utviklingen virkelig tok fart. Et tett samarbeid med Steinerskolen med obligatorisk fiolinundervisning i 3. klasse, omfattende samspillstilbud for 4. og 5. klasse samt mulighet for å gi individuell undervisning på fiolin og cello i skoletiden har hatt stor betydning for orkesterets eventyrlige vekst. I dag har orkesteret 120 medlemmer fordelt på fem nivåer: Kammerorkester, Hovedorkester, Juniororkester, Aspirantorkester og Preaspirantorkester.

Kammer-, Hoved-, og Juniororkesteret er ledet av Thorn Magnus Reymert og Aspirant- og Preaspirantorkesteret er ledet av Ana Isabel Garcia Morales.

Fra orkesterets 120 medlemmer er det dannet 16 velfungerende kammergrupper(kvartetter, trioer og kvintetter) som alle får jevnlig undervisning og som kontinuerlig har ulike spilleoppdrag

I tillegg til et nært samarbeid med Steinerskolen rekrutterer orkesteret også fra andre områder: omtrent halvparten kommer fra bydel Nordstrand, mens resten fordeler seg på de fleste andre bydeler i Oslo. Orkesteret har en relativt stor andel barn med innvandrerbakgrunn. Mangfold er en nøkkelverdi og det blir arbeidet meget bevisst for å skape et orkestermiljø der alle skal ha mulighet til å være med uansett bakgrunn. I 2013publiserte Kari Gustavsson rapporten "en rimelig sjanse" basert på intervjuer gjort med orkesterets medlemmer. Intervjuene i rapporten vekket sterke følelser hos mange og fremstår som et unikt manifest på et vellykket integreringsprosjekt, noe som resulterte i at hennes majestet Dronning Sonja besøkte orkesteret i oktober 2014.

Fra 2014 og frem til i dag har orkesterets aktivitet vært i kraftig vekst. Foruten de store konsertene, der alle orkesterets medlemmer deltar, arrangerer orkesteret jevnligkammermusikkonserter på Ladegården i Oslo med fremførelser av veldig mange av de mest sentrale verkene i kammermusikklitteraturen. I tilegg har orkesterets medlemmer fremført de fleste store verk i fiolin- og cellolitteraturen på ulike solokonserter i løpet av året.

Siden 2012 har det blitt arrangert sommermusikkskole – Bekkelaget sommerstyk – som hadde 135 deltakere i 2016. Kurset tilbyr orkester, kammermusikk, mesterklasse og teori hver dag for alle deltakere.

Siden 2013 har orkesteret hatt et nært samarbeid med fiolinist og dirigent Stefan Plewniak som kommer jevnlig for å bidra som lærer på seminar og med individuell undervisning. I 2015 åpnet dette opp for et årlig samarbeid mellom vårt kammerorkesterog Youth Philharmony in Krakow. Dette er et av de beste ungdomsorkesterene i Polen. Det siste året har Kammerorkesteret også hatt samarbeid med Il Giardino d’Amore orchestra, et profesjonelt og meget proffilert ensemble ledet av Stefan Plewniak. Kammerorkesteret, Il Giardino d’Amore orchestra og OSB-ballett fra Poznan i Polen hadde sammen en juleturné på 7 kulturscener i Sør-Norge i desember i 2016. Våren 2017 hadde de flere konserter i Oslo med program av Mendelssohn.

Våren 2017 inngikk orkesteret et samarbeid med Kavlifondet. Dette innebærer at orkesteret har fått en støtte på kr 1 500 000 fordelt over to år. Gjennom disse midlene ønsker orkesteret å få en sterkere profil utad ved å gjennomføre CD-innspilling, holde flere konserter for et bredere publikum samt å bli anerkjent utenfor orkesterets egne rekker. Ønsket er å gradvis omforme orkesteret til å bli et strykeinstitutt. I den forbindelse har orkesteret i juni 2017 skiftet navn fra Nordstrandhøgda strykeorkester til NOR59 Strykeinstitutt.