Huskonsert på Steinerskolen på Nordstrand 15. oktober 2017 kl 14

 
sinfonia in f.jpg

Filip (cello) Bach Prelude i G Dur

Gabriel Jugo

Johanna Kreisler Preludium og Allegro

Ella Breval Concertino i G Dur

Tora Vivaldi fiolinkonsert i G Dur op. 3

Iben Blinke Blinke

Jørgen Vivaldi fiolinkonsert i a moll 1. sats

Oskar Vivaldi fiolinkonsert i G Dur op. 3

Fride Vivaldi a moll 1. sats

Juni Accolay

Hannah Fjellstad Kreisler Preludium and Allegro

Alexander Telemann

Hilda Wieniawsky Scherzo-Tarantella

Pianist: Ana Isabel Garcia Morales