Våre konsertserier

NOR59 konsertserier

NOR59 Strykeinstitutt deltar på en rekke konserter gjennom året. I tillegg har vi utviklet egne konsertserier, hvor målet er å løfte fram alle våre dyktige musikere.

NOR59 Huskonsert

På disse jevnlige konsertene får alle medlemmer mulighet til å vise fram nye stykker de har øvd inn i en konsertsetting.

NOR59 Solist

Solistkonsertene foregår på en mer formell konsertarena, med leide konsertlokaler.  Solistene akkompagneres av pianist Ana Isabel Garcia Morales eller NOR59 Kammerorkester. Denne konsertrekken er tiltenkt elever som har forberedt stykkene særlig godt, og skal gi medlemmene erfaring både som solister og som orkestermusikere som akkompagnerer solisten. Solisten leder eget orkester og det er ingen dirigent i tillegg. Alt som spilles her er tidligere spilt på NOR59 Huskonsert.

NOR59 Kammermusiker

Dette er en konsertserie på fem konserter hvor NOR59 inviterer til kammerkonsert på Oslo Ladegård. Her fremføres musikk i kammergrupper, av grupper som har forberedt stykkene særlig godt. Stykkene er tidligere spilt på Nor59 Huskonsert.

NOR59 Musikkfestuke

På våre musikkfestuker presenteres et utvalg av det som er blitt vist fram på NOR59 Solist, NOR59 Kammermusiker og NOR59 Huskonsert i løpet av semesteret.

NOR59 Julekonsert

Vår tradisjonelle felles julekonsert.

Virgil Cameron